Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

ladywithoutheart
21:02
8651 fc81 390
Reposted fromneza neza viaheadache headache
ladywithoutheart
20:54
9204 9861 390
Reposted fromrol rol viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
ladywithoutheart
20:54
0184 766d 390

June 09 2015

ladywithoutheart
19:12
0176 9383 390
ladywithoutheart
19:10
ladywithoutheart
19:10
7706 64e4 390
Reposted fromrol rol viaczarnemajtki czarnemajtki
ladywithoutheart
19:03
1001 338a 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaczarnemajtki czarnemajtki
ladywithoutheart
19:01
3308 2957 390
Reposted fromrol rol viaczarnemajtki czarnemajtki

June 02 2015

ladywithoutheart
20:12
Jestem tak pusty, że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką, dwa domy towarowe, teatr, boisko, zajezdnię tramwajową.
— T. Różewicz
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaEirienen Eirienen
ladywithoutheart
19:59

Nagle zrozumiała, że się wstydzi - za swoją samotność i ciągłe niezadowolenie ze wszystkiego, a zwłaszcza z samej siebie.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromaaabeecee aaabeecee viabomdia bomdia
ladywithoutheart
19:57
9068 c4f9 390
19:51
9053 7698 390
Reposted fromfuckblack fuckblack viaszydera szydera

June 01 2015

ladywithoutheart
08:24
Życie jest za krótkie by codziennie rano budzić się z pretensjami do całego świata, więc kochaj tych, którzy dobrze Cię traktują, przebacz pozostałym i uwierz, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu
— True
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams

May 25 2015

ladywithoutheart
17:11
Człowiek rzadko bywa zadowolony:albo obawia się, że jest mu za dobrze, albo narzeka, ze mu źle. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viadreamadream dreamadream
ladywithoutheart
16:58
6705 972d 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdybam gdybam

May 21 2015

ladywithoutheart
20:59
9262 e2f0 390
Reposted fromtulele tulele viaazathiana azathiana
ladywithoutheart
18:06
Wyobraźmy sobie jak ubogi byłby słownik przeciętnego Polaka bez prostej kurwy. Idziemy sobie przez ulicę, potykamy się nagle i mówimy do siebie: 'Bardzo mnie irytują nierówności chodnika, które znienacka narażają mnie na upadek. Nasuwa mi to złe myśli o władzach gminy'. Wszystkie te i o wiele jeszcze bogatsze treści i emocje wyraża proste 'O kurwa!', które wyczerpuje sprawę. Gdyby Polakom zakazać kurwy, niektórzy z nich przestaliby w ogóle mówić, gdyż nie umieliby wyrażać inaczej swoich uczuć.
— Jan Miodek
ladywithoutheart
18:02
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— znalezione
ladywithoutheart
12:24
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viamyteatime myteatime

May 20 2015

20:12
4408 a4bb 390

sonotme33:

Perfect! beautiful-blue-eyed-girl I’ll drive.

Reposted fromamatore amatore viaJamesEvans JamesEvans
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl